Комісія гірничо-економічних дисциплін

Викладач  вдосконалює навчально-методичне забезпечення дисциплін, що викладає, використовуючи сучасні інформаційно-комунікаційні технології: навчальну платформу Мооdle та прикладні комп’ютерні програми при виконанні дипломних проектів.  Вміє застосовувати компетентнісно-орієнтований підхід до вивчення спецдисциплін та володіє технологіями творчої педагогічної діяльності: розробляє проблемні завдання для розвитку уміння відтворювати і використовувати набуті знання та комплексні завдання дослідницького характеру. Міським методичним об’єднанням викладачів гірничих та маркшейдерських дисциплін узагальнено досвід роботи викладача з теми «Організація самостійної роботи при вивченні предмету «Охорона праці в галузі», як засіб професійного становлення майбутніх фахівців», 2018 рік.

Як класний керівник з 2015 року розробляє  та впроваджує тренінгові технології у формуванні здорового способу життя. У 2018 році провела для класних керівників м. Кривого Рогу відкритий виховний захід «Здоров’я – найцінніший скарб», у якому показала як виконуються виховні тренінгові вправи.

Викладач залучила студентів 4 курсу спеціальності «Відкрита розробка корисних
копалин» до участі у чемпіонаті з розв’язання кейсів гірничодобувної галузі від компанії
МЕТІНВЕСТ – «Casers», 2019 р. Проєкт «Управління мотивацією працівника на безпечну
працю та виконання вимог з охорони праці» брав участь у фіналі кейс-чемпіонату.
Під керівництвом викладача студент брав участь у ІІ турі міжрегіональної науково –
творчої конференції «Україна єдина – творчість молодих», під назвою «Перспективи
розвитку моєї професійної галузі в Україні» з роботою на тему «Обґрунтування
застосування автоматичної системи пожежогасіння на бурових верстатах». Брала участь у
ІІІ та ІV регіональній науково-практичній конференції «Інновації у професійній діяльності
педагога: проблеми, теорія, практика» з роботою на тему «Універсальний дизайн як
обов’язкова умова функціювання інклюзивного освітнього середовища» та «SMART-підхід
як спосіб якісної організації навчання».

Викладач постійно вдосконалює форми і методи викладання з метою підвищення результативності навчально-виховного процесу.  Має відповідну педагогічну майстерність, володіє різноманітними педагогічними технологіями та застосовує їх на практиці. Вміє продукувати  оригінальні,  інноваційні  ідеї, застосовує  нестандартні   форми   проведення   заняття, застосовує різні форми самостійного навчання: робота з матеріалом підручника, реферування проблемних ситуацій, робота з конспектом-схемою, виконання індивідуальних завдань, розв’язування задач, складання завдань за темами, участь в навчально-виробничій грі,  складання кросвордів, економічних загадок.

Ольга Андріївна залучає студентську молодь до участі в олімпіадах та дослідницькій роботі. ЇЇ студенти постійні переможці регіональної олімпіади з економіки підприємства.

Розвиває у студентів економічне мислення та адаптує їх до майбутньої професійної діяльності засобами економічної освіти.

Крилова І.В.  добре володіє формами та методами організації навчально-виховного процесу, використовує під час занять сучасні педагогічні технології. Приділяє велику увагу власній підготовці, вміє зацікавити студентів. Викладання навчального матеріалу систематизоване, послідовне, доступне, на науковому рівні. Створює проблемні ситуації та спонукає студентів до їх розв’язання, використовує різні способи контролю знань, наполегливо вдосконалює власні вміння.

Є керівником ряду студентських наукових робіт, які стали призерами конкурсу «Оптимізація екологічного стану міста», науково-практичних конференцій: «Авіація і космонавтика» та «Єдність в розмаїтті». Реалізувала проект створення лабораторії прикладної мінералогії.

Очолює циклову комісію екологічних дисциплін, приймає участь у проведенні тижнів екології, екологічних акціях.

Викладач має високий рівень теоретичної та практичної підготовки з дисциплін які викладає. При проведенні навчальних занять використовує інтерактивні методи навчання: імітаційне, діалогове, проблемне, виробничі ситуації, а також і  приклади з власного виробничого досвіду.

Основний напрямок педагогічної діяльності викладача спрямований на професійний розвиток майбутнього фахівця. Творчо підходить до організації навчального процесу, підвищення ефективності і результативності занять. Для підвищення мотивації набуття студентами професійних компетенцій, стимулювання пізнавальної активності студентів, викладач Мельник Ю.І. використовує можливості навчального гірничого полігону, музею гірничого обладнання під відкритим небом та інші засоби наочності. Як керівник виробничої практики домігся якісного її проведення, що забезпечує професійну адаптацію майбутніх випускників вже у стінах коледжу.

Є постійним учасником міських та обласних заходів з соціального партнерства та семінарів-практикумів за участю роботодавців та представників закладів освіти.

Визнаний авторитет у науковому професійному середовищі.

Він є співавтором підручників та навчальних посібників для студентів закладів вищої освіти, таких як  «Гірнича справа» та «Рекультивація земної поверхні». Також він є автором десятків наукових публікацій з аналізу прогресивних способів відкритої розробки корисних копалин.

Анатолій Миколайович використовує у своїй роботі інноваційні методики викладання предмету: імітаційні, проектні, дослідницькі.

Стиль викладання А.М. Пижика впливає на формування у студентів активного та свідомого ставлення до набуття знань та професійних компетентностей. Має високий рейтинг серед студентів коледжу.

Ефективний та творчий викладач, який досконало володіє ефективними формами і методами організації і контролю навчально-виховного процесу, а саме компетентнісно-орієнтованими, інтерактивними та інформаційно-комунікативними.

Вона  залучає студентів до дослідницької роботи з вивчення економічної ефективності малих та великих підприємств м. Кривого Рогу. Її студенти брали участь у міському конкурсі науково-дослідницьких робіт «Відкриваємо світ науки» з дослідницької роботою «Ефективність управлінського менеджменту в умовах ПРАТ ІНГЗК», 2016 рік та міжрегіональній науково-творчій конференції «Україна – єдина! Творчість молодих» з роботою на тему «Вплив нових управлінських рішень на прикладі ПРАТ ІНГЗК», 2019 рік.

Татарінова О.В. викладає матеріал на сучасному науковому рівні із застосуванням мультимедійних засобів, хмарних сервісів Google та навчальної платформи Мооdle. При цьому вміє забезпечити засвоєння необхідних знань, формування навичок та вмінь, набуття компетентностей та виховання самостійності студентів, враховуючи їх вікові особливості та життєвий досвід.

Шолох Алла Миколаївна є директором коледжу. Вона також –
високопрофесійний викладач гірничої справи та буровибухових робіт. Має
власні демонстраційні засоби навчання – модель робочого борта кар’єру та
екскаваторного відвалу, створений у рамках виконання студентами реального
дипломного проекту. Даний навчальний полігон є єдиним серед закладів
вищої та фахової передвищої освіти України, які готують спеціалістів з
відкритої розробки корисних копалин.
Використання дослідницьких, проектних, імітаційних технологій та квестів у
навчанні студентів викладачем Шолох А.М. забезпечує високу якість
навчання. Так, підготовлені нею студенти зайняли І та ІІІ місця у міській
олімпіаді «Кращий гірник» у 2016 році та І та ІІ місця у 2018 році.
Алла Миколаївна залучила студентів 4 курсу спеціальності «Відкрита
розробка корисних копалин» до участі у чемпіонаті з розв’язання кейсів
гірничодобувної галузі від компанії МЕТІНВЕСТ – «Casers», 2019 рік. На
замовлення базового підприємства на чемпіонат було представлено
дослідницький проект «Спроектувати осушення північного борту кар’єра в
зоні підземних шахтних виробок ПРАТ «ІНГЗК». Цей проект отримав II
місце у півфіналі кейс-чемпіонату. У теперішній час даний проект
впроваджується на виробництві. За проект отримано від підприємства подяку
і цінний подарунок, 2019 рік.
Методична розробка викладача на тему «Досвід реального
дипломування в Інгулецькому коледжі, як один із шляхів підвищення якості
фахової підготовки студентів спеціальності «Гірництво»» апробована та
схвалена Регіональною Науково-методичною радою Дніпровської філії ДНУ
«Інститут модернізації змісту освіти» та рекомендована для використання в
освітньому процесі закладам фахової передвищої освіти, 2020 рік.