Історія

Свою історію Інгулецький коледж Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет»  розпочав у 60-х роках ХХ століття. У невеличкому мальовничому шахтарському містечку Інгулець, що на Криворіжжі, починається будова Інгулецького гірничозбагачувального комбінату. Постає питання – забезпечити новобудову кваліфікованими кадрами. Тому і було прийняте рішення про відкриття технікуму.

Уперше технікум відчинив двері в далекому 1962 році під керівництвом Суліми Григорія Семеновича-висококваліфікованого гірничого інженера.Таке рішення було обумовлене тим, що у великому промисловому районі міста діяли три гірничо-збагачувальні комбінати: Південний, Новокриворізький, Інгулецький, які постійно потребували фахівців з відповідною освітою та потребують і у теперішній час.
Спочатку навчальний заклад  розташовувався в лабораторному корпусі Криворізького технікуму рудничної автоматики і функціонував як Криворізький заочний гірничорудний технікум.

Пізніше у 1969 році навчальний заклад було перенесено до приміщення фабрично-заводського навчання при Рудоуправлінні «Інгулець» та згідно за наказом Міністерства чорної металургії був перейменований у Криворізький вечірній гірничорудний техніку, де , як правило, частіше навчались молоді робітники.

1973 рік увійшов у історію технікуму як визначальний – технікум нарешті отримав нове, світле, гарне приміщення по вулиці Каткова, 8, де знаходиться і зараз. Просторі, світлі  аудиторії були оснащені спеціальними приладами, діючими моделями. Для студентів та викладачів почала працювати бібліотека з абонементом та читальним залом. До тренувань запросив просторий спортивний зал. Збудовано і обладнано гуртожиток та їдальню.

З 1977 року  технікум почав готувати спеціалістів не тільки для нашої країни, але й для зарубіжних країн Латинської Америки, Африки, Азії. Іноземні студенти стали невід’ємною частиною історії технікуму.

У 1997 році Інгулецький технікум як структурний підрозділ увійшов до складу Криворізького технічного  університету та був перейменований  на Інгулецький технікум КТУ. Була оновлена навчально-методична база, що відповідала новим навчальним планам. Приділялася велика увага впровадженню сучасних передових технологій у навчальну діяльність технікуму.

У 2014 році затверджено розширення «Програми співробітництва ПАТ «Інгулецький ГЗК» з Інгулецьким коледжем ДВНЗ КНУ», результатом якого стали наступні прогресивні зміни:

 1. студенти коледжу почали проходити виробничі практики на робочих місцях учнями з оплатою праці;
 2. під час проходження переддипломної практики студенти мають можливість отримати ще одну (другу) робітничу професію, а це значно підвищує шанси на працевлаштування;
 3. при виконанні дипломних проектів за студентами закріплюються куратори, якими є провідні фахівці з підприємства;
 4. теми дипломних проектів розробляються та погоджуються з експертами від підприємства;
 5. спеціалісти базового підприємства приймають участь у захисті дипломних проектів;
 6. навчальні програми циклу професійно-практичної підготовки переглянуті разом з експертами комбінату з метою відповідності професійним стандартам;
 7. також удосконалені, сумісно з фахівцями підприємства, навчальні плани та програми професійно-технічного навчання студентів по робітним професіям;
 8. викладачі коледжу пройшли навчальний курс який включав у себе тренінги та круглі столи з актуальних питань організації сучасного гірничого підприємства;

За сприянням Інгулецького гірничозбагачувального комбінату у коледжі функціонує  «Центр професійного навчання».  На базі  цього центру відбуваються:

 1. круглі столи з різних питань,
 2. виробничі та науково-практичні конференції,
 3. провідні фахівці ПРАТ «ІНГЗК» проводять тренінги для студентів коледжу та знайомлять з практичною складовою технології виробництва.

Центр професійного навчання

Таке постійне інтегроване поєднання теоретичної та практичної підготовки є ефективним, бо формує особистість, здатну до інновацій та креативності. Дуже показовим прикладом у цьому плані є виконання студентами коледжу реального інтегрованого дипломного проекту,  результатом якого стало створення у лабораторному корпусі коледжу діючого навчального полігону. Студенти спеціальності «відкрита розробка» запроектували та побудували згідно з проектом модель робочого борта кар’єру та модель екскаваторного відвалу, умови яких максимально наближені до умов базового підприємства, а студенти спеціальності «експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв» розробили проект і виконали  електрифікацію полігону та забезпечили його роботу діючими моделями гірничотранспортного обладнання.

У  2015 році затверджено нову назву – Інгулецький коледж Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет».

На сьогоднішній день, головною метою  освітньої діяльності  коледжу є підготовка фахівців для потреб регіону, які поєднують у собі професійні знання, ділові якості, здатність вирішувати проблеми галузі, науки і виробництва, мають високий рівень духовної та моральної культури та  громадянської свідомості.

Особливою сторінкою в історії та сьогоденні коледжу стала співпраця з базовим підприємством  – ПРАТ «Інгулецький гірничозбагачувальний комбінат».

Співпраця з одним з найбільших підприємств України – ІНГЗК розпочалася у 2010 році. Тоді Інгулецький коледж та Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат уклали програми співробітництва. Спочатку «Програму по підготовці персоналу для забезпечення потреб підприємства у кваліфікованому персоналі», а  згодом і «Програму по підбору талановитої молоді в рамках корпоративної соціальної відповідальності».

Втілення в життя цих програм привело до якісних позитивних змін у підготовці фахівців. Тому виникла потреба у продовженні та розширенні співпраці.

Навчальний полігон

Також з 2015 року викладачі  та студенти коледжу стали приймати участь у конкурсі соціальних проектів групи МЕТІНВЕСТ «Місто нашими руками».   Так у коледжі з’явився  «Центр розвитку молоді та школярів в галузі електромеханіки». В Центрі знаходяться стенди, які представляють собою набір реальних електротехнічних, електронних та електромеханічних пристроїв,  які, об’єднуючись, створюють ту чи іншу мікромодель реальної електротехнічної установки. Це дозволяє змоделювати будь який механізм.

Музей гірничого обладнання під відкритим небом

У вересні 2017 року, знов за програмою «Місто нашими руками» у коледжі відкрився «Центр охорони праці». Він обладнаний найновішим сучасним обладнанням: тренажером «Тарас» – роботом з наявністю всіх анатомічних орієнтирів живої людини, програмою підключення до комп’ютера, індикацією дій на грудині, імітаторами поранення та експозиційним обладнанням з протипожежної, електробезпеки та надання першої невідкладної медичної допомоги.

Центр охорони праці

Також у 2017 році було створено Лабораторію прикладної мінералогії, яка складається з 2-х зон: аудиторії для проведення лекцій, лабораторних робіт та виставки мінералів.

Лабораторія прикладної мінералогії

Результатом такої роботи є перемоги студентів коледжу в олімпіадах та конкурсах міського та обласного рівнів. Щорічно студенти коледжу здобувають перемоги в регіональному конкурсі студентських науково-дослідних робіт, міській та обласній олімпіадах «Кращий гірник», «Кращий еколог», конкурсі з української мови ім. Петра Яцика.

Життя коледжу, його історія та сьогодення нерозривно пов’язані не тільки з базовим підприємством, яке було і залишається місто утворюючим, а й з життям мікрорайону взагалі. У цьому коледжі навчалася значна частина його мешканців. І хоча наші випускники працюють зараз по всьому світу, переважна більшість з них залишилась на рідній Батьківщині. Сьогодні без випускників Інгулецького коледжу неможливо уявити роботу жодного з підприємств Кривбасу.

Випускники коледжу професійно та соціально адаптовані, тому конкурентоздатні на ринку праці. Як результат, незважаючи на кризу зайнятості, майже 100% випускників працевлаштовуються.