Історія нашого колледжу

Свою історію Інгулецький коледж Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет» розпочав у 60-х роках ХХ століття. У невеличкому мальовничому шахтарському містечку Інгулець, що на Криворіжжі, починається будова Інгулецького гірничозбагачувального комбінату. Постає питання – забезпечити новобудову кваліфікованими кадрами. Тому і було прийняте рішення про відкриття відповідного навчального закладу.

Уперше технікум відчинив двері в далекому 1962 році. Архівні документи свідчать проте, що наш навчальний заклад був заснований згідно постанови ЦККП України та Ради Міністрів УРСР від 23 лютого 1962 року за №204 та розпорядження Ради Міністрів УРСР від 16 січня 1962 року за №78, постанови №103 Ради народного господарства Дніпропетровського економічного адміністративного району 22 березня 1962 року. Спочатку він розташовувався у лабораторному корпусі Криворізького технікуму рудничної автоматики (КТРА) і функціонував як Криворізький заочний гірничорудний технікум. Пізніше навчальний заклад було перенесено до приміщення фабрично-заводського навчання при Рудоуправлінні «Інгулець» і в 1969 році згідно з наказом Міністерства чорної металургії за № 509 технікум був перейменований у Криворізький вечірній гірничорудний технікум, де, як правило, частіше навчалися молоді робітники, що прагнули здобути середню спеціальну освіту. Таке рішення було обумовлене тим, що у великому промисловому районі міста діяли три гірничо-збагачувальні комбінати: Південний, Новокриворізький, Інгулецький, які постійно потребували фахівців з середньотехнічною освітою. З 1962-1973 рр. технікум готував фахівців за таким спеціальностями: розвідувальне буріння; маркшейдерська справа; розробка рудних і розсипних родовищ; збагачення корисних копалин; гірнича електромеханіка; електрообладнання промислових підприємств; планування на підприємствах гірничої промисловості. За ці десять років було підготовлено більше ніж 1200 фахівців. Значна частина студентів тих років продовжила навчання у вищих навчальних закладах. Цікаво, що на багатьох промислових підприємствах Кривого Рогу і донині працюють наші випускники, обіймаючи досить високі посади. Першим директором технікуму був Суліма Григорій Степанович, який зумів професійно налагодити навчально-виховний процес і навчально-виробничу практику. Із серпня 1972 року по квітень 1975 року колектив технікуму очолював Леоненко Валентин Федорович. При ньому Криворізький вечірній гірничорудний технікум перейменовано в Інгулецький гірничорудний технікум (ІГРТ) (згідно з наказом №420 від 25.10.1973 року по МЧМ УРСР). 1973 рік увійшов у історію технікуму як визначальний – технікум нарешті отримав нове, світле, гарне приміщення по вулиці Каткова, 8, де знаходиться і зараз. А окрім заочного та вечірнього відділень починає працювати денне відділення. Багато зусиль доклали директор та педагогічний колектив для створення матеріально – технічної бази навчального закладу. Просторі, світлі аудиторії були оснащені спеціальними приладами, діючими моделями. І так необхідні добре обладнані приміщення для проведення лабораторних робіт, практичного засвоєння окремих тем з електротехніки, збагачення корисних копалин, макети, пристрої автомобільного транспорту, схеми дільниць кар’єру, збагачувальної фабрики.

З 1975 року по 1986 рік директором технікуму працював Письменний Анатолій Афанасійович. Завдяки його зусиллям та ентузіазму навчальна та матеріально-технічна база суттєво розширилася і збагатилася. Збільшилась кількість кабінетів, з`явилися лабораторії, навчальні майстерні. Поступово їх перелік почав відповідати необхідній кількості і приблизно зберігся до сьогодні. Матеріальна та методична база повністю забезпечувала проведення навчально-виховного процесу на належному рівні. Для студентів та викладачів почала працювати бібліотека з абонементом та читальним залом. До тренувань запросив просторий спортивний зал. Збудовано і обладнано гуртожиток та їдальню.

З 1977 року технікум почав готувати спеціалістів не тільки для нашої країни, але й для зарубіжних країн Латинської Америки, Африки, Азії. Іноземні студенти стали невід’ємною частиною історії технікуму. Із травня 1986 року по червень 1990 року технікумом керував Лантушенко Володимир Григорович. В цей час педагогічний колектив технікуму ставив перед собою завдання не тільки дати певні знання з предметів і підготувати знаючих спеціалістів, а й виховати молоду людину, яка готова працювати, використовуючи добуті знання та навички у праці. Такою своєрідною школою трудового виховання в 70 – 90 – х роках був табір праці і відпочинку «Супутник». Своє дозвілля студенти під керівництвом класних керівників організовували самостійно. Цікаві конкурси художньої самодіяльності, спортивні змагання, дискотеки, літературні вечори – ось неповний перелік заходів, які готувалися. У червні 1990 року естафету від Лантушенка Володимира Григоровича прийняв новий директор – Січовий Анатолій Олександрович. В 1998 році була відкрита нова спеціальність – «Економіка підприємства».

У 1997 році Інгулецький технікум як структурний підрозділ увійшов до складу Криворізького технічного університету та був перейменований на Інгулецький технікум КТУ. Насамперед, це поставило нові завдання перед директором та викладацьким колективом технікуму щодо підвищення якості навчального процесу й удосконалення його методичного забезпечення. Була оновлена навчально-методична база, що відповідала новим навчальним планам. Приділялася велика увага впровадженню сучасних передових технологій у навчальну та господарську діяльність технікуму

У 1999 році відкривається ще одна нова спеціальність – «Прикладна екологія». З 2009 року технікум очолює – Шолох Алла Миколаївна. Алла Миколаївна Вона пройшла трудовий шлях від викладача гірничих дисциплін, голови циклової комісії гірничих дисциплін до заступника директора з навчально-виробничої та навчальної роботи. Працює над розширенням та зміцненням матеріально – технічної бази, удосконаленням навчального процесу, налагодженням співпраці та стосунків із Криворізьким технічним університетом та з базовим підприємством – Інгулецьким гірничо-збагачувальним комбінатом. У 2011 році, згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 06.10.2011 року за № 1155 затверджено нову назву – Інгулецький технікум Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет». Сьогодні Інгулецький технікум вищий навчальний заклад І рівня акредитації, який здійснює підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» за денною та заочною формами навчання за спеціальностями: «Відкрита розробка корисних копалин», «Експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв», «Збагачення корисних копалин», «Прикладна екологія». Підготовка за спеціальностями відповідає встановленим стандартам освіти. Усі спеціальності, які одержують студенти в нашому технікумі, престижні й конкурентноспроможні.

У технікумі належним чином функціонують 36 навчальних кабінетів, 12 лабораторій, майстерні, які забезпечені необхідним сучасним обладнанням, приладами, наочними посібниками, стендами, картами та схемами. Проводиться постійна робота з їх оновлення.

До послуг студентів обладнані та естетично оформлені спортивний зал та спортивний майданчик, затишний актовий зал, буфет, гуртожиток.

Для студентів і викладачів працює бібліотека – одна з найкращих серед навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації нашого міста. Вона має великий вибір навчальної, спеціальної, науково-методичної, художньої літератури. Колектив бібліотеки спрямовує всю роботу на інформаційне забезпечення навчального процесу та створення умов для самостійної роботи студентів.

Протягом всього періоду колектив технікуму ставив за мету постійно розвивати і вдосконалювати якість навчального процесу. Педагогічний колектив навчального закладу працює за системою, яка відповідає вимогам суспільного розвитку, служить інтересам народного господарства, науці й економіці та сприяє впровадженню нових педагогічних прийомів та методів навчання і виховання студентської молоді.

За роки існування технікуму тут сформувався досвідчений колектив, якому під силу розв’язувати складні освітянські проблеми. Основним чинником у роботі викладачів є творча праця, накопичений педагогічний досвід та втілення власних ініціатив і науково-методичних винаходів у навчально-виховний процес. 50 % педагогів працює більше ніж 15 років. Серед викладачів технікуму – «Відмінник середньої спеціальної освіти» Білоконь О.Т., «Відмінник народної освіти» Ткаченко Т. В., а також 12 викладачів мають педагогічне звання «Викладач-методист» і 22 викладачі – кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії». Директор технікуму Шолох А. М. та викладач суспільних дисциплін Петренко К. І. нагороджені Почесною грамотою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Кожен викладач – неординарна особистість зі своїм інтелектуальним потенціалом, організаторськими та педагогічними здібностями. Та всіх їх об`єднує любов до своїх вихованців, уміння належно організувати навчальний процес, проконтролювати його якість та ефективність, прагнення дійти до серця кожного студента, розкрити його можливості та індивідуальні особливості, допомогти одержати високі професійні знання.

Сьогодні педагогічний колектив коледжу в своїй діяльності виходить із завдань, які висунуло життя – задоволення потреб молоді в різноманітних освітянських послугах. Тому студенти після закінчення навчального закладу поряд із дипломом молодшого спеціаліста одержують атестат про повну середню освіту та можуть опанувати робітничі професії й отримати свідоцтво за спеціальностями: сепараторник, фільтрувальник, лаборант хімічного аналізу, машиніст екскаватора, машиніст млинів, лаборант з аналізу газів та пилу, контролер продукції збагачення, електрослюсар, оператор комп’ютерного набору. Генеральна проблема, яку розв’язує коледж у найближчій перспективі – це забезпечення рівня навчання та виховання відповідно до рівня вимог сучасного виробництва. Для вирішення цієї проблеми перед педагогічним колективом коледжу постали такі задачі:

  • реальне підвищення кваліфікації викладачів;
  • організація практичного навчання студентів в умовах максимально наближених до виробництва. А засобом розв’язання проблеми та вирішення поставлених задач стала співпраця з базовим підприємством – Інгулецьким гірничо-збагачувальним комбінатом та Криворізьким технічним університетом. ПАТ «ІнГЗК» та ІКДВНЗКНУ розпочали співпрацю за програмами співробітництва ПАТ «ІнГЗК» з підбору талановитої молоді та підбору кваліфікованого персоналу для забезпечення потреб підприємства. Представники комбінату презентували ці програми педагогічному колективу та студентам технікуму. Програми передбачають порядок організації виробничої практики студентами ІКДВНЗКНУ, залучення студентів до участі в культурно-масових і спортивних заходах, які проводить ІнГЗК. Також програми передбачають узгодження навчальних програм, врахування в них реконструкції підприємства, впровадження нових технологічних процесів та сучасного обладнання на комбінаті. Передбачена участь спеціалістів комбінату в державних іспитах, захисті дипломних проектів, а також працевлаштування молодих спеціалістів з числа випускників ІКДВНЗКНУ. Однією з головних умов формування іміджу навчального закладу є його випускники. Без випускників Інгулецького коледжу вже неможливо уявити собі не лише Інгулецький гірничозбагачувальний комбінат, а й інші підприємства Кривого Рогу, України та країн близького і далекого зарубіжжя. Вони скрізь принесли славу своїй Альма-матер невтомною працею, знаннями, здобутими в кабінетах і лабораторіях. Ці студенти прийшли до нас зовсім юними з однією метою: здобути міцні знання, які б допомогли їм розкрити таємниці земних надр і примусити їх служити людям.