Комісія збагачувальних та екологічних дисциплін

Алхімова О.В. за час роботи у коледжі зарекомендувала себе як компетентний викладач, висококваліфікований спеціаліст, який досконало володіє ефективними   методами навчання, має високу науково–теоретичну підготовку, на високому рівні володіє методикою викладання предмету. Заняття проводить відповідно до сучасних вимог організації освітнього процесу.

Її заняття характеризуються  використанням інтерактивних методів навчальної діяльності, що значно підвищує питому вагу самостійної роботи студентів, активізує їхню розумову і пізнавальну діяльність. Навчання викладач будує так, щоб  воно  було ефективним, оптимальним за структурою, цікавим, сприяло розкриттю творчого потенціалу студентів, забезпечувало б необхідні уміння і навички, стимулювало б до знаходження виходу з різних виробничих ситуацій.

Борисова І.В. викладач початківець, у той же час постійно вдосконалює свій професійний рівень. Заняття проводить методично грамотно, застосовуючи різноманітні форми та методи викладання. Викладач також здатен продукувати нестандартні педагогічні ідеї, аргументувати свою позицію, володіє ораторським мистецтвом. Формує у студентів навички самостійно здобувати знання та застосовувати їх на практиці.

Горбунова І.А. –  викладач, який демонструє високий професіоналізм, ініціативу та творчий підхід до будь-якої справи.   Вона досягає високих результатів, готуючи студентів до конкурсів на регіональному рівні. Так, у 2019 році студенти, яких готувала викладач взяли участь у міжрегіональній науково-творчій конференції «Україна єдина – творчість молодих», де здобули II місце за дослідження з теми «Аналіз впливу хвостосховищ на стан навколишнього середовища м. Кривого Рогу».

Під час проведення лекцій, практичних занять, керівництва курсового та дипломного проектування, виховних заходів викладач сприяє формуванню у студентів-екологів професійної адаптації до умов сучасного виробництва. Щоб студенти мали кращі шанси на працевлаштування та могли виконувати виробничі функції вже з самого початку своєї трудової діяльності, викладач залучила студентів 4 курсу спеціальності «Прикладна екологія» до участі у чемпіонаті з розв’язання кейсів гірничодобувної галузі від компанії МЕТІНВЕСТ – «Casers», 2019 рік.

Міхіда О.М. викладач початківець, у той же час постійно вдосконалює свій професійний рівень. Заняття проводить методично грамотно, застосовуючи різноманітні форми та методи викладання. Викладач також здатен продукувати нестандартні педагогічні ідеї, аргументувати свою позицію, володіє ораторським мистецтвом. Формує у студентів навички самостійно здобувати знання та застосовувати їх на практиці.

Ткаченко Т.В. уміє продукувати оригінальні, інноваційні ідеї. Усі лекції та практичні заняття викладача забезпечені власними мультимедіа продуктами, які ападаптовані до навчальних програм з екологічних дисциплін та географії та здатні забезпечити  максимальну самостійність навчання.

Ткаченко Т.В. також забезпечує і високу результативність  навчання студентів. Щорічно студенти, яких навчає викладач, стають переможцями міських та призерами обласних олімпіад: ІІ та ІІІ місця у 2015 році  в регіональній олімпіаді з основ екології; І та ІІІ у 2016 році; І місце в регіональній та ІІІ місце в обласній олімпіаді з основ екології у 2017 році;  І та ІІ місця в регіональній та ІІ місце у обласній олімпіаді з основ екології у 2018 році.

Ткаченко Т.В. постійно продукує оригінальні, яскраві ідеї у поза аудиторій роботі. Підготовлені та проведені нею акції, квести, флешмоби та інші заходи позитивно впливають на розвиток екологічної грамотності не тільки студентів коледжу, а й жителів населеного пункту – мікрорайону Інгулець.

Фетісова В.С.  добре володіє теоретичним та практичним матеріалом,       постійно вдосконалює форми та методи викладання матеріалу. Вміє органічно  поєднати індивідуальні та групові форми роботи. Застосовує сучасні інформаційно-комунікаційні технології та цифрові освітні ресурси.

Викладач здатна активізувати та розвивати творчі можливості студентів. Має творчий стиль мислення, постійний потяг до нового, високий рівень свідомості. Проводить цікаві конкурси для студентів. Залучає студентів до участі у щорічному конкурсі «Природознавець – дослідник», у якому вони завойовують призові місця.