Комісія гірничо-економічних дисциплін

Викладач  вдосконалює навчально-методичне забезпечення дисциплін, що викладає, використовуючи сучасні інформаційно-комунікаційні технології: навчальну платформу Мооdle та прикладні комп’ютерні програми при виконанні дипломних проектів.  Вміє застосовувати компетентнісно-орієнтований підхід до вивчення спецдисциплін та володіє технологіями творчої педагогічної діяльності: розробляє проблемні завдання для розвитку уміння відтворювати і використовувати набуті знання та комплексні завдання дослідницького характеру. Міським методичним об’єднанням викладачів гірничих та маркшейдерських дисциплін узагальнено досвід роботи викладача з теми «Організація самостійної роботи при вивченні предмету «Охорона праці в галузі», як засіб професійного становлення майбутніх фахівців», 2018 рік.

Як класний керівник з 2015 року розробляє  та впроваджує тренінгові технології у формуванні здорового способу життя. У 2018 році провела для класних керівників м. Кривого Рогу відкритий виховний захід «Здоров’я – найцінніший скарб», у якому показала як виконуються виховні тренінгові вправи.

Викладач постійно вдосконалює форми і методи викладання з метою підвищення результативності навчально-виховного процесу.  Має відповідну педагогічну майстерність, володіє різноманітними педагогічними технологіями та застосовує їх на практиці. Вміє продукувати  оригінальні,  інноваційні  ідеї, застосовує  нестандартні   форми   проведення   заняття, застосовує різні форми самостійного навчання: робота з матеріалом підручника, реферування проблемних ситуацій, робота з конспектом-схемою, виконання індивідуальних завдань, розв’язування задач, складання завдань за темами, участь в навчально-виробничій грі,  складання кросвордів, економічних загадок.

Ольга Андріївна залучає студентську молодь до участі в олімпіадах та дослідницькій роботі. ЇЇ студенти постійні переможці регіональної олімпіади з економіки підприємства.

Розвиває у студентів економічне мислення та адаптує їх до майбутньої професійної діяльності засобами економічної освіти.

Викладач має високий рівень теоретичної та практичної підготовки з дисциплін які викладає. При проведенні навчальних занять використовує інтерактивні методи навчання: імітаційне, діалогове, проблемне, виробничі ситуації, а також і  приклади з власного виробничого досвіду.

Основний напрямок педагогічної діяльності викладача спрямований на професійний розвиток майбутнього фахівця. Творчо підходить до організації навчального процесу, підвищення ефективності і результативності занять. Для підвищення мотивації набуття студентами професійних компетенцій, стимулювання пізнавальної активності студентів, викладач Мельник Ю.І. використовує можливості навчального гірничого полігону, музею гірничого обладнання під відкритим небом та інші засоби наочності. Як керівник виробничої практики домігся якісного її проведення, що забезпечує професійну адаптацію майбутніх випускників вже у стінах коледжу.

Є постійним учасником міських та обласних заходів з соціального партнерства та семінарів-практикумів за участю роботодавців та представників закладів освіти.

Визнаний авторитет у науковому професійному середовищі.

Він є співавтором підручників та навчальних посібників для студентів закладів вищої освіти, таких як  «Гірнича справа» та «Рекультивація земної поверхні». Також він є автором десятків наукових публікацій з аналізу прогресивних способів відкритої розробки корисних копалин.

Анатолій Миколайович використовує у своїй роботі інноваційні методики викладання предмету: імітаційні, проектні, дослідницькі.

Стиль викладання А.М. Пижика впливає на формування у студентів активного та свідомого ставлення до набуття знань та професійних компетентностей. Має високий рейтинг серед студентів коледжу.

Ефективний та творчий викладач, який досконало володіє ефективними формами і методами організації і контролю навчально-виховного процесу, а саме компетентнісно-орієнтованими, інтерактивними та інформаційно-комунікативними.

Вона  залучає студентів до дослідницької роботи з вивчення економічної ефективності малих та великих підприємств м. Кривого Рогу. Її студенти брали участь у міському конкурсі науково-дослідницьких робіт «Відкриваємо світ науки» з дослідницької роботою «Ефективність управлінського менеджменту в умовах ПРАТ ІНГЗК», 2016 рік та міжрегіональній науково-творчій конференції «Україна – єдина! Творчість молодих» з роботою на тему «Вплив нових управлінських рішень на прикладі ПРАТ ІНГЗК», 2019 рік.

Татарінова О.В. викладає матеріал на сучасному науковому рівні із застосуванням мультимедійних засобів, хмарних сервісів Google та навчальної платформи Мооdle. При цьому вміє забезпечити засвоєння необхідних знань, формування навичок та вмінь, набуття компетентностей та виховання самостійності студентів, враховуючи їх вікові особливості та життєвий досвід.

Високопрофесійний викладач, який вільно оперує знаннями теоретичних основ і сучасних досягнень науки та новітніх технологій, що застосовуються на гірничих підприємствах регіону.

Шолох А.М має власні демонстраційні засоби навчання, а саме діючий навчальний гірничий полігон у лабораторному корпусі коледжу, створений у рамках виконання студентами реального дипломного проекту.

Шолох А.М. забезпечує високу якість навчання. Так, підготовлені нею студенти зайняли І та ІІІ місця у міській олімпіаді «Кращий гірник» у 2016 році та І та ІІ місця у 2018 році.

Щоб студенти мали кращі шанси на працевлаштування та могли виконувати виробничі функції вже з самого початку своєї трудової діяльності, викладач залучила студентів 4 курсу спеціальності «Відкрита розробка корисних копалин» до участі у чемпіонаті з розв’язання кейсів гірничодобувної галузі від компанії МЕТІНВЕСТ – «Casers», 2019 рік.  Цей проект отримав II місце у півфіналі кейс-чемпіонату. У теперішній час даний проект впроваджується на виробництві. За проект отримано від підприємства подяку і цінний подарунок.