Структура бібліотеки

Абонемент – забезпечує користувачів підручниками і навчальними посібниками, надає найповнішу інформацію  різноманітної   тематики, приваблює розмаіттям популярних художніх творів для опрацювання поза бібліотекою.

Читальний зал – пропонує малочисельні підручники і навчальні посібники, довідкову, цінну літературу різноманітної тематики, а також періодичні видання; виконує довідки різного характеру (тематичні, фактографічні, бібліографічні) на запити користувачів. Читальний зал сучасно обладнаний, зручні столи і стулья. Систематично організовуються тематичні та інформаційні виставки з актуальних освітянських питань та нових видань.

Книгосховище, в якому зберігається книжний фонд та періодичні видання.