Структурні підрозділи

«ВІДКРИТА РОЗРОБКА КОРИСНИХ КОПАЛИН»

Кваліфікація: технік-технолог гірничий

Спеціальність «Відкрита розробка корисних копалин» є однією із найактуальніших для економіки України, тому що одним із найбільш ефективних способів добування корисних копалин – є відкритий кар’єрний спосіб. Гірничий технік підготовлений для професійної діяльності в галузі організації проведення робіт по відкритій розробці корисних копалин, для роботи в гірничодобувних, гірничо-хімічних галузях промисловості; на гірничодобувних підприємствах на первинних посадах : гірничого майстра, майстра з будівництва та ремонту кар’єрних доріг, оператора – диспетчера, майстра по бурінню свердловин, машиніста екскаватора та інші.

Робітничі професії:

 • машиніст екскаватора;
 • машиніст бурової установки;
 • машиніст конвеєра;
 • машиніст млинів;
 • слюсар ремонтник;
 • слюсар черговий та з ремонту устаткування

ЗБАГАЧЕННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН

Збагачення корисних копалин – одна з найперспективніших спеціальностейтехнікуму. Технолог – збагачувальник веде технологічний процес збагачення,регулює та налагоджує роботу технологічного обладнання, займаєтьсявипробуванням та контролем як вихідної сировини так і кінцевого продуктуконцентрату. Це спеціалісти широкого профілю, які можуть працювати назбагачувальних фабриках вугільної, чорної, кольорової металургії танерудних копалин на первинних посадах: лаборанта, майстра дільниці (цеху),начальника зміни, начальника дільниці (цеху) і інших посадах, що підлягаютьзаміщенню молодшими спеціалістами з вищою освітою.

Робітничі професії:

 • машиніст млинів;
 • фільтрувальник;
 • сепараторник;
 • контролер продукції збагачення;
 • лаборант хімічного аналізу;

«ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА РЕМОНТ
ГІРНИЧОГО ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ТА АВТОМТИЧНИХ ПРИСТРОЇВ»

Техніки-технологи видобувають і збагачують залізну руду для подальшого виробництва металу, але без випускників спеціальності «Експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв» вся їх робота стає практично неможливою. Екскаватори, бурові верстати, конвеєри, млини, дробарки – тобто все технологічне устаткування комбінатів електрифіковане та автоматизоване. Їх надійна робота залежить від правильної наладки та експлуатації, яку здійснюють гірничі техніки – електромеханіки. У випадку відключення від подачі електроенергії практично усі види промисловості, залізничний транспорт будуть паралізовані та зупинені. Випускник спеціальності ЕРГО користуються і будуть завжди користуватися сталим попитом, бо без електроенергії та механіки не обходиться жодне підприємство – від найменшої майстерні до потужних підприємств. Від майстрів своєї справи залежить безпечність та ефективність роботи усіх виробництв, приватних компаній і жилих об’єктів.

Робітничі професії:

 • електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування.;

«ПРИКЛАДНА ЕКОЛОГІЯ»

Серед безлічі цікавих професій, професія еколога є на сьогодні однією з найбільш актуальних і необхідних, бо вона має глобальне значення. Потреба у спеціалістах-екологах зумовлена загостренням екологічної кризи як в Україні, так і у всьому Світі. Природа потерпає від нераціонального господарювання, пере виснаження природних ресурсів, неконтрольованих промислових і побутових забруднень. І вирішенням цих проблем займається людина, яка обрала спеціальність «Прикладна екологія». Технік-еколог може працювати у спеціалізованих лабораторіях, проектних, виробничих, науково-дослідницьких та учбових установах, спеціалізованих екологічних та санітарно-гігієнічних інспекціях та інших організаціях, де вирішується питання охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів, а також гігієни праці на виробництві.

Робітничі професії:

 • лаборант хімічного аналізу;
 • лаборант із аналізу газів та пилу;