Комісія Фізкультури та здоров`я

Працює як викладач, керівник фізичного виховання та голова циклової комісії «Фізкультура і здоров’я» забезпечує високу якість проведення навчального процесу шляхом ретельного відбору сучасних форм і методів навчання, чіткої організації і взаємозв’язку всіх типів занять, бережного використання спортивного інвентарю та обладнання.

Заняття Надії Ярославівни – емоційні й динамічні, містять у собі ігрові та змагальні моменти, що забезпечує інтенсивний розвиток і формування основних життєво важливих рухових навичок студентів. У процесі навчальних занять викладач  приділяє велику увагу формуванню у студентів морально – вольових якостей, виховання дисципліни, почуття товариства й колективізму,  волі й уміння долати труднощі, наполегливо йти до мети.

Заняття викладача відрізняються вихованням звички до постійних занять фізкультурою і спортом з метою щоденного оздоровлення свого організму та підготовки до активної участі в забезпеченні повноцінного тривалого життя в природних, техногенних та соціальних умовах, які постійно змінюються.

Має високий рівень професійної підготовки  та знання предмету. Досягла професіоналізму в роботі, систематично використовує передовий педагогічний досвід, бере активну участь у його поширенні.

Застосовує різноманітні форми проведення занять, забезпечуючи усебічний фізичний розвиток студентів; підвищення рівня їх підготовленості; формування й поліпшення основних життєвоважливих рухових навичок, умінь та пов’язаних з ними знань; підготовка до активної участі в забезпеченні повноцінного тривалого життя в природних, техногенних та соціальних умовах, які постійно змінюються. Важливу увагу приділяє розвитку спритності, формуючи  необхідні рухові дії та вміння швидко перебудовувати рухову діяльність в раптово змінній обстановці.

Докладає великих зусиль, щоб позакласна робота з фізичного виховання проводилась на високому рівні,  працює зі збірною командою коледжу з баскетболу.

Плаксіна В.В. на уроках з фізичного виховання забезпечує інтенсивний розвиток у студентів основних рухових якостей з урахуванням сенситивних періодів розвитку дітей підліткового віку. Заняття характеризуються високою щільністю, реалізацією принципів індивідуалізації та диференціації навчання. Підводячи підсумки частини чи цілого заняття, викладач практикує використання методу розбору, який має колективний характер.

Вміло проводить дозування фізичних навантажень. При цьому застосовуються різні засоби: повідомлення теоретичних знань в інтервалі відпочинку, зміна діяльності.

Докладає великих зусиль, щоб позакласна робота з фізичного виховання проводилась на високому рівні,  працює зі збірною командою з настільного тенісу.