Комісія електромеханічних дисциплін

Ус М.М. – професійно підготовлений викладач, який володіє знаннями теоретичних основ та сучасних досягнень науки та новітніх технологій, що застосовуються на підприємствах регіону. У 2016 році  Микола Миколайович переміг у конкурсі соціальних проектів групи МЕТІНВЕСТ «Місто нашими руками», та реалізував проект Полігону гірничого обладнання під відкритим небом.

У 2017 році теж у рамках конкурсу соціальних проектів групи МЕТІНВЕСТ «Місто нашими руками», за участю Миколи Миколайовича був створений Центр охорони праці.

У 2019 Ус М.М. залучив студентів до участі у чемпіонаті з розв’язання кейсів гірничодобувної галузі від компанії МЕТІНВЕСТ. Тому знання, вміння та компетенції, яких набувають студенти Миколи Миколайовича  відповідають рівню розвитку сучасного виробництва, що значно підвищує їх шанси на працевлаштування.

Ус Микола Миколайович посів також ІІІ місце у міському конкурсі фахової майстерності Центру професійної освіти і навчання м. Кривого Рогу у номінаціях «Найрозумніший електрик» та «Робочий день».

Окрім того, викладач залучає студентів до дослідницької роботи  у якій перевагу надає дослідженню енергозберігаючих технологій.

Білоусенко О.О.  –  висококваліфікований фахівець. Рівень освіченості і професіоналізму, компетентність, прагнення використовувати в роботі все краще, дозволяють їй домагатися достатніх успіхів у навчанні і вихованні студентів. Викладач у постійному творчому пошуку, систематично знайомиться з новітніми досягненнями науки. Застосовуючи сучасні педагогічні технології, колективні та індивідуальні способи навчання, проблемне навчання, елементи тренінгових технологій, вона ефективно розвиває творчі здібності кожного студента, формує гнучкість і самостійність мислення.

Олена Олександрівна на заняттях здійснює пошук оптимальних шляхів і способів розвитку пізнавального інтересу студентів, встановлює міжпредметні зв’язки. У своїй роботі  використовує завдання розвиваючого характеру, різноманітні прийоми активізації діяльності: проблемні виробничі ситуації,    картки – завдання для індивідуальної роботи.

Олена Олександрівна вчить студентів міркувати, аналізувати, узагальнювати, сперечатися, доводити, аргументовано відстоювати свою думку. Обов’язковою частиною заняття є використання схем, роздаткового та ілюстративного матеріалу. Багато уваги викладач приділяє формуванню і розвитку активної, комунікативної особистості, здатної орієнтуватися в системі цінностей, самовдосконалюватись.

Жмакіна О.О. високопрофесійний викладач, який вільно оперує знаннями теоретичних основ та сучасних досягнень науки та новітніх технологій, що застосовуються на гірничих підприємствах регіону. Значною  з точки зору розвитку  інтелектуального потенціалу викладача та навчально-матеріальної бази коледжу є участь Жмакіної О.О. у різноманітних проектах.    Так у 2016 році  Олена Олегівна перемогла у конкурсі соціальних проектів групи МЕТІНВЕСТ «Місто нашими руками» та реалізувала масштабний проект Полігону гірничого обладнання під відкритим небом.         У 2017 році теж у рамках конкурсу соціальних проектів групи МЕТІНВЕСТ «Місто нашими руками», за участю Олени Олегівни  був створений Центр охорони праці.

З метою актуалізації освітніх програм та  створення сприятливих умов для практичного навчання студентів  Жмакіна О.О у 2019 залучила студентів до участі у чемпіонаті з розв’язання кейсів гірничодобувної галузі від компанії МЕТІНВЕСТ. Тому знання, вміння та компетенції, яких набувають студенти Олени Олегівни відповідають рівню розвитку сучасного виробництва, що значно підвищує їх шанси на працевлаштування.

Ступаченко С.В. викладач початківець, у той же час постійно вдосконалює свій професійний рівень. Заняття проводить методично грамотно, застосовуючи різноманітні форми та методи викладання.

Викладач також здатен продукувати нестандартні педагогічні ідеї, аргументувати свою позицію, володіє ораторським мистецтвом. Формує у студентів навички самостійно здобувати знання та застосовувати їх на практиці.