Система каталогів і картотек

Алфавітний каталог (АК) – це бібліотечний каталог, в якому бібліографічні записи розташовуються в алфавітному порядку прізвищ індивідуальних авторів, найменувань колективних авторів або заголовків документів. За допомогою АК можна проводити пошук за такими типами запитів:
1.Чи є твір відомого вам автора (індивідуального або колективного) в       фондах бібліотеки, якщо є, то яка його адреса (шифр).
2. Які твори відомого вам автора є в бібліотеці.
3. Які перевидання відомого вам твору є в фондах бібліотеки.
4. У яких виданнях та чи інша особа брало участь в якості співавтора, упорядника, редактора, перекладача.
5. Запит на книгу, назва якої відомо читачеві.
6. Запит на бібліографічне уточнення, що стосується тих чи інших елементів бібліографічного запису, наприклад, в якому році вийшло дане видання, яке місце видання, чи було воно перероблено і доповнено.
На картках з основними бібліографічними записами вказуються повний класифікаційний індекс, відомості про додаткові записах, кількості примірників даного видання і їх інвентарні номера і в яких структурних підрозділах бібліотеки вони знаходяться. Читацький алфавітний каталог заснований в 1960 році. В основу організації АК покладено алфавітна ознака, при якій бібліографічні записи розташовуються в алфавітному порядку заголовків індивідуального і колективного авторів і назв документів. Алфавітний каталог має просту структуру, відповідно до алфавіту. Картки з бібліографічним описом розставляються в наступному порядку:
1. Записи під заголовком індивідуального автора.
2. Записи під заголовком колективного автора
3. Записи під заголовком. При розстановці бібліографічних записів творів одного автора спочатку розставляються БЗ на зібрання творів в порядку спадання повноти видань (повне зібрання творів, зібрання творів, твори, окремі твори в алфавітному порядку). У цій же групі розташовується критична література про творах даного автора безпосередньо після відповідної бібліографічного запису. Всі ящики в каталозі забезпечені етикетками, які поміщені в рамку. На кожній етикетці записуються два елементи – літери, склади, слова, відповідні першої та останньої картці в каталожної ящику. Наприклад: А — Айтматов Ч. Внутрішньо оформлення здійснюється за допомогою каталожних роздільників. Роздільники ставляться перед першою карткою в тій групі записів, яку потрібно виділити. За формою роздільники діляться на центральні, бічні і малі бічні. Залежно від інформації, наведеної на роздільниках, розрізняють літерні, складові і словесні роздільники.

Систематичний каталог (СК) – це бібліотечний каталог, в якому бібліографічні записи розташовуються за галузями знання відповідно до певної системою бібліотечно-бібліографічної класифікації. СК – це реальний каталог, що відображає зміст документів і призначений для пошуку по тематичних запитах. Він розкриває зміст бібліотечного фонду та інформує про те, які видання тієї чи іншої галузі знання, з того чи іншого питання є в бібліотеці. До СК звертаються в тому випадку, коли невідомі бібліографічні відомості про потрібних виданнях при тематичному пошуку. Структура систематичного каталогу збігається зі структурою таблиць класифікації, що застосовуються в бібліотеці. При класифікації книги бібліотекар на картці систематичного каталогу пише каталожний індекс, і згідно з цими індексами проводиться розстановка карток по розділах класифікації. Послідовність розділів в каталозі така ж, як в табліцах.Внутрі розділів розстановка карток проводиться в порядку алфавіту авторів. В окремих випадках існує зворотно розстановка карток, при якій картки на більш нові видання ставляться попереду. Зворотно розстановка застосовується для розміщення карток на закони, постанови, навчальні програми, а також повторні видання. В оформленні каталогу основну роль виконують роздільники. Вони ставляться попереду кожного розділу каталогу. За кожним з них 20-25 карток. Текст роздільник береться з таблиць класифікації і містить назву розділу, перелік назв дрібних підрозділів і в потрібних випадках – посилання і різні методичні вказівки, що полегшують користування каталогом. Посилання на роздільниках нагадують читачеві про зв’язки між питаннями, роз’єднаними в системі класифікації.
Таким чином взаємно пов’язуються науки прикладні з відповідними теоретичними науками, наприклад, теоретична механіка з прикладної.
До зовнішнього оформлення СК відносяться написи з короткою характеристикою СК і написи на етикетках каталожних ящиків. На етикетках вказують номер ящика, індекс і найменування галузевого розподілу.

Наша бібліотека веде кілька картотек. Це Залежить від їхнього кількісного складу, спожи, ОБСЯГИ, об’єму и змісту Книжкового фонду, складу чітачів бібліотеки, Запитів кнігокорістувачів, уровня інформаційної роботи бібліотеки. Картотеки доповнюють каталог, розкривають фонд такими аспектами, Які в директоріях не представлені. У Бібліотеці є такі картотеки:
Систематичність КАРТОТЕКА СТАТЕЙ (СКС) доповнює систематичний каталог, тому что Включає картки на статті та матеріали з періодичних видань и збірніків по актуальних харчування. Внутрішнє та Зовнішнє оформлення СКС аналогічно систематичному каталогу. Але, на Відміну Від каталогу, у картотеці более Дробова деталізація матеріалу. Як правило, картотека відбіває матеріали за останні 5 років.
Кроме СКС інформаційно-бібліографічній відділ веде Такі рекомендаційні картотеки статей:
– краєзнавча;
– картотека на допомогу викладачам;
– картотека виховних ЗАХОДІВ;
– тематичні картотеки з найактуальнішіх проблем Вивчення студентами основ наук ТОЩО;
– картотека періодики (газетних и журнальних статей).